Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Pre zobrazenie dealerských cien je nutné sa najprv prihlásiť.

Beriem na vedomie

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tento dokument popisuje akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Nájdete tu aj informácie o tom ako nás kontaktovať pokiaľ máte otázky ohľadom osobných údajov. Radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky.

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť:  VT DATA s.r.o.
Sídlo: A.Hlinku 60 - OD Kocka,  921 01 Piešťany,  Slovenská republika
IČO: 34114017
DIČ: 2020388667
IČ DPH: SK2020388667
Tel:  +421 33 7625471
E-mail: vtdata@vtdata.sk

 

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme  v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

 

Aký typ osobných údajov spracúvame

Osobné údaje spracúvame len za účelom doručenia objednaného tovaru, alebo za účelom realizácie ponúknutej služby na základe plnenia uzavretej zmluvy. K doručeniu zásielky potrebujeme meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

 

Za akým účelom spracúvame osobné dáta

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy vzniknutej pri odoslaní objednávky a to k účelom

 • informovania o stave objednávky
 • doručenia objednaného tovaru
 • založenia osobného účtu s možnosťou nastavenia súkromia
 • vybavenia prípadnej reklamácie
 • informovania o produktových novinkách
 • kontaktného e-mailu pri otázkach v poradni

E-mailovú adresu potrebujeme tiež k tomu, aby sme Vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha potvrdením e-mailu, ktorý Vám bol zaslaný na základe objednávky, alebo vyplnením formulára pre registráciu k odberu marketingových e-mailov.

V prípade, že tieto informácie už nebudete chcieť dostávať, máte možnosť súhlas kedykoľvek zrušiť. Túto možnosť nájdete v záhlaví každého e-mailu, alebo vo svojom účte v  sekcii Súkromie. Obrátiť sa môžete aj na poverenú osobu prostredníctvom horeuvedeného e-mailu.

 

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami

E-shop je napojený na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracúvajú dáta k svojim účelom. Kompletný prehľad aplikácií, ktoré náš e-shop používa nájdete vo svojom účte v sekcii Súkromie.

Pokiaľ ste neodoslali objednávku a nemáte vytvorený osobný účet, tak e-shop neposkytol žiadne  osobné dáta aplikáciám tretích strán. Prostredníctvom aplikácií tretích strán zhromažďujeme informácie o Vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu Vás ako osobu identifikovať a sú využívané výhradne k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.

 

Doba spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov bude z našej strany prebiehať po dobu účinnosti zmluvy.  Riadime sa časom vzniku kúpnej zmluvy, ktorý začína doručením objednávky, alebo odoslaním súhlasu pre marketingovú komunikáciu. Táto doba je 2  roky. Po tejto dobe archivujeme len dokumenty, ktorých archiváciu vyžaduje zákon.

 

Ako využívame Cookies

Využívame dva typy cookies. Prvý typ sú naše vlastné cookies, ktoré slúžia pre samotnú prevádzku e-shopu. Ukladáme obľúbené produkty, produkty pridané do košíka, alebo produkty, ktoré sa porovnávajú.  Druhým typom cookies sú cookies tretích strán, ktoré anonymne ukladajú informácie o návšteve  e-shopu. Tie môžu byť využívané pre analytické, alebo marketingové účely. Všetky informácie, ktoré ukladáme v cookies sú anonymné.

 

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát používame

Poskytovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom  a  k inému neoprávnenému spracovaniu, alebo zneužitiu  osobných údajov.

Bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát, ktoré používame:

 • Anonymizácia osobných údajov
 • Schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim a to aj v prípade fyzických a technických incidentov
 • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaručenie bezpečnosti spracovania
 • Viacúrovňový firewall
 • Antivírusová ochrana a kontrola neoprávnených prístupov
 • Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií
 • Prístup k osobným údajom výhradne pre poverené osoby Poskytovateľa
 • Servery s osobnými údajmi v uzamknutej miestnosti (serverovni)

 

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli

Pokiaľ ste našim zákazníkom (odoslali ste aspoň jednu objednávku), tak je Vám sprístupnený osobný účet. V sekcii Súkromie nájdete prehľad osobných dát, ktoré o Vás ukladáme a informácie za akým účelom ich spracúvame.

V sekcii Súkromie nájdete prehľad tretích strán, ktoré zasahujú do nášho e-shopu a ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje.

V sekcii Súkromie máte možnosť  spravovať súhlasy s používaním Vašich osobných dát a je v nej možnosť zrušiť súhlasy, alebo zmazať celý Váš účet so všetkými Vašimi osobnými údajmi.

 

Všeobecné ustanovenia

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu za účelom uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy s predávajúcim a za účelom riadneho trvania právneho vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim, založeného uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpno-predajnej zmluvy.

Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.

Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ  prevádzal spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného, alebo osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na ich spracovanie, môže:

 • požiadať predávajúceho, alebo spracovateľa elektronicky e-mailom, alebo písomne o vysvetlenie
 • požiadať predajcu, alebo spracovateľa žiadosťou elektronicky e-mailom, alebo písomne o odstránenie vzniknutého stavu

Ak kupujúci požiada o informáciu ohľadom spracovania svojich osobných údajov, je predávajúci mu povinný túto informáciu poskytnúť elektronicky e-mailom,  alebo písomne poštou. Predávajúci má právo, v prípade opakovanej žiadosti o poskytnutie horeuvedenej informácie, požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie tejto informácie.

Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými  ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Všetky  pochybenia, únik, alebo zneužitie osobných údajov môžete hlásiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.