Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

COOKIES NASTAVENIE

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Pre zobrazenie dealerských cien je nutné sa najprv prihlásiť.

Beriem na vedomie

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tento dokument popisuje akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Nájdete tu aj informácie o tom ako nás kontaktovať pokiaľ máte otázky ohľadom osobných údajov. Radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky.

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť:  VT DATA s.r.o.
Sídlo: A.Hlinku 60 - OD Kocka,  921 01 Piešťany,  Slovenská republika
IČO: 34114017
DIČ: 2020388667
IČ DPH: SK2020388667
Tel:  +421 33 7625471
E-mail: vtdata@vtdata.sk

 

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme  v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

 

Aký typ osobných údajov spracúvame

Osobné údaje spracúvame len za účelom doručenia objednaného tovaru, alebo za účelom realizácie ponúknutej služby na základe plnenia uzavretej zmluvy. K doručeniu zásielky potrebujeme meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

 

Za akým účelom spracúvame osobné dáta

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy vzniknutej pri odoslaní objednávky a to k účelom

 • informovania o stave objednávky
 • doručenia objednaného tovaru
 • založenia osobného účtu s možnosťou nastavenia súkromia
 • vybavenia prípadnej reklamácie
 • informovania o produktových novinkách
 • kontaktného e-mailu pri otázkach v poradni

E-mailovú adresu potrebujeme tiež k tomu, aby sme Vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha potvrdením e-mailu, ktorý Vám bol zaslaný na základe objednávky, alebo vyplnením formulára pre registráciu k odberu marketingových e-mailov.

V prípade, že tieto informácie už nebudete chcieť dostávať, máte možnosť súhlas kedykoľvek zrušiť. Túto možnosť nájdete v záhlaví každého e-mailu, alebo vo svojom účte v  sekcii Súkromie. Obrátiť sa môžete aj na poverenú osobu prostredníctvom horeuvedeného e-mailu.

 

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami

E-shop je napojený na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracúvajú dáta k svojim účelom. Kompletný prehľad aplikácií, ktoré náš e-shop používa nájdete vo svojom účte v sekcii Súkromie.

Pokiaľ ste neodoslali objednávku a nemáte vytvorený osobný účet, tak e-shop neposkytol žiadne  osobné dáta aplikáciám tretích strán. Prostredníctvom aplikácií tretích strán zhromažďujeme informácie o Vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu Vás ako osobu identifikovať a sú využívané výhradne k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.

 

Doba spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov bude z našej strany prebiehať po dobu účinnosti zmluvy.  Riadime sa časom vzniku kúpnej zmluvy, ktorý začína doručením objednávky, alebo odoslaním súhlasu pre marketingovú komunikáciu. Táto doba je 2  roky. Po tejto dobe archivujeme len dokumenty, ktorých archiváciu vyžaduje zákon.

 

Ako využívame Cookies

Využívame dva typy cookies. Prvý typ sú naše vlastné cookies, ktoré slúžia pre samotnú prevádzku e-shopu. Ukladáme obľúbené produkty, produkty pridané do košíka, alebo produkty, ktoré sa porovnávajú.  Druhým typom cookies sú cookies tretích strán, ktoré anonymne ukladajú informácie o návšteve  e-shopu. Tie môžu byť využívané pre analytické, alebo marketingové účely. Všetky informácie, ktoré ukladáme v cookies sú anonymné.

 

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát používame

Poskytovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom  a  k inému neoprávnenému spracovaniu, alebo zneužitiu  osobných údajov.

Bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát, ktoré používame:

 • Anonymizácia osobných údajov
 • Schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim a to aj v prípade fyzických a technických incidentov
 • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaručenie bezpečnosti spracovania
 • Viacúrovňový firewall
 • Antivírusová ochrana a kontrola neoprávnených prístupov
 • Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií
 • Prístup k osobným údajom výhradne pre poverené osoby Poskytovateľa
 • Servery s osobnými údajmi v uzamknutej miestnosti (serverovni)

 

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli

Pokiaľ ste našim zákazníkom (odoslali ste aspoň jednu objednávku), tak je Vám sprístupnený osobný účet. V sekcii Súkromie nájdete prehľad osobných dát, ktoré o Vás ukladáme a informácie za akým účelom ich spracúvame.

V sekcii Súkromie nájdete prehľad tretích strán, ktoré zasahujú do nášho e-shopu a ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje.

V sekcii Súkromie máte možnosť  spravovať súhlasy s používaním Vašich osobných dát a je v nej možnosť zrušiť súhlasy, alebo zmazať celý Váš účet so všetkými Vašimi osobnými údajmi.

 

Všeobecné ustanovenia

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu za účelom uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy s predávajúcim a za účelom riadneho trvania právneho vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim, založeného uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpno-predajnej zmluvy.

Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.

Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ  prevádzal spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného, alebo osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na ich spracovanie, môže:

 • požiadať predávajúceho, alebo spracovateľa elektronicky e-mailom, alebo písomne o vysvetlenie
 • požiadať predajcu, alebo spracovateľa žiadosťou elektronicky e-mailom, alebo písomne o odstránenie vzniknutého stavu

Ak kupujúci požiada o informáciu ohľadom spracovania svojich osobných údajov, je predávajúci mu povinný túto informáciu poskytnúť elektronicky e-mailom,  alebo písomne poštou. Predávajúci má právo, v prípade opakovanej žiadosti o poskytnutie horeuvedenej informácie, požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie tejto informácie.

Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými  ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Všetky  pochybenia, únik, alebo zneužitie osobných údajov môžete hlásiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.