Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

COOKIES NASTAVENIE

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Pre zobrazenie dealerských cien je nutné sa najprv prihlásiť.

Beriem na vedomie

Reklamačný poriadok

  • Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prezrieť čo najskôr po dodaní. Prehliadku musí kupujúci spraviť tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.
  • Kupujúci je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď predávajúcemu. Chyby, ktoré sa prejavili neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom, ako chyby mohli byť zistené po vynaložení primeranej odbornej starostlivosti.
  • Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu v sídle predávajúceho. Náklady spojené s dopravou tovaru na reklamáciu hradí kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Vždy je potrebné uviesť typ a sériové číslo chybného výrobku a ďalej čo najpodrobnejšie popísať charakter chyby a uviesť kontaktnú osobu (meno a telefón), s ktorou je možné konzultovať prípadné podrobnosti.
  • Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou. Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže faktúrou bude oprava považovaná za mimozáručnú. V prípade straty dokladov si môže zákazník vyžiadať u predávajúceho zhotovenie kópií za poplatok vo výške 3,60 €.
  • Pokiaľ kupujúci neodovzdá pri reklamácii podstatné súčasti príslušenstva nutných k oprave výrobku, neprevezme predávajúci výrobok na reklamáciu.
  • Pokiaľ kupujúci nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom apod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska  na mieste uplatnenia reklamácie.