Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

COOKIES NASTAVENIE

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Pre zobrazenie dealerských cien je nutné sa najprv prihlásiť.

Beriem na vedomie

Záruka na tovar

 • Na dodávané repasované počítače, notebooky a monitory je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Na repasované tlačiarnie sa vzťahuje záruka 12 mesiacov. Dľžka záručnej doby pre jednotlivé výrobky je vždy uvedená na faktúre alebo predajnom doklade.
 • V prípade predaja vecí použitých, nezodpovedá predávajúci za chyby odpovedajúce miere opotrebenia, ktoré mal výrobok pri prevzatí kupujúcim.
 • Odstránenie reklamovaných chýb uskutoční dodávateľ opravou alebo výmenou jednotlivých komponentov.
 • Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadení.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (najmä poškodenie plastových dielov výrobku) alebo poškodením elektrostatickým výbojom.
 • Záruka se rovnako nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich bežným používaním, ani na spotrebný materiál (použitá batéria dodaná v notebooku, postupné znižovanie kapacity batérie).
 • Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho, alebo chybného programového vybavenia, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté.
 • Predávajúcí neručí za prípadnú stratu, poškodenie, alebo zneužitie dát uložených na záznamových médiách výrobku. Pred odovzdaním výrobku do opravy je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si zodpovedajúcu zálohu potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu.
 • Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu rozširujúcich komponentov zabezpečených na inom mieste než u predajcu tohoto výrobku, pokiaľ nie je tento komponent schválený predajcom.
 • Záruka se nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 • Odstránenie chyby výrobku bude vykonané v rámci záruky v servisnom stredisku predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre predávaného výrobku bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

 

Samsonite záruční podmínky

 • Výrobky Samsonite jsou testovány podle přísných kritérií tak, aby zajistily, že zavazadla, kterým důvěřujete, splňují přísné normy. V důsledku toho, pokud dojde k potížím s tímto výrobkem Samsonite (dále jen "výrobek") a problém je způsoben výrobní vadou, nebo vadou materiálu a zpracování, společnost Samsonite výrobek podle svého uvážení, buď opraví, nebo vymění, a to v souladu se zde uvedenými záručními podmínkami. Poskytovaná záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího nebo příjemce daru produktu. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listu uvnitř výrobku, nebo v parametrech výrobku na našich webových stránkách.
 • Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na škody způsobené zneužitím (například přeprava neobvyklých věcí), opomenutím, nehodami, opotřebením, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžné opotřebením a roztržením, nebo poškození při přepravě (např. při letecké přepravě). Vzhledem k tomu, že údržbu či opravy, na které se nevztahuje záruka, mohou být prováděny jakoukoli jinou společností, společnost Samsonite vyžaduje, abyste pro opravy na něž se vztahuje záruka, používali pouze oprávněných servisních center  Samsonite ("servisní centrum"). Nevhodné, nebo nesprávně provedená údržba nebo oprava mají za následek ztrátu platnosti záruky. Chcete-li najít servisní centrum kdekoli na světě, najdete je na www.samsonite.com. Prosíme, neposílejte výrobky přímo na Samsonite, protože by to mělo za následek prodloužení doby opravy. Tato záruka platí po celém světě a může tedy být výrobek opraven v jakémkoliv servisním centru na světě. A však musíte uhradit veškeré náklady spojené s odesláním výrobku na takové centrum služeb, včetně nákladů na balení, přepravu a příslušných poplatků.
 •  Pro uplatnění záruky na servisním středisku, potřebujete řádně vyplněný záruční list nebo originální doklad o koupi. Servisní centrum stanovit, zda se na problém vztahuje záruka společnosti Samsonite, nebo ne. Pokud ano, budete informováni o tom, zda výrobek bude opraven nebo vyměněn. Každá taková oprava nebo výměna bude na náklady Samsonite, včetně veškerých nákladů potřebných k vrácení opraveného výrobku nebo zaslání náhradního výrobku. Pokud se má výrobek vyměnit a tento výrobek již není k dispozici, společnost Samsonite tento výrobek vymění za srovnatelný výrobek Samsonite.
 •  Náhodná nebo následná poškození jsou z této záruky výslovně vyloučena. Na náklady na práci a poškození, které vyplývají z prací provedených jinou osobou, než pracovníkem servisního centra se tato záruka nevztahuje. Tímto jsou vyloučeny všechny implikované záruky a to v rozsahu povoleném zákonem. Tato záruka je zde omezena na hodnotu produktu. Výrobní specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zámky jsou určeny pouze k tomu, aby se zabránilo náhodnému otevření, a nemohou nezbytně zabránit krádeži produktu nebo jeho obsahu, jeho násilnému otevření nebo poškození pracovníky letecké společnosti, nebo letiště, nebo vládních úřadů. Pokud s výrobkem manipuloval někdo jiný než vy, okamžitě si jej zkontrolujte. V případě poškození při přepravě, předejte stížnost na přepravní společnost (která je pojištěna proti poškození výrobku) na místě příjezdu, pokud možno před celním odbavením.
 •  Tato záruka má za cíl poskytnout  Vám konkrétní zákonná práva. Kromě práv popsaných v tomto dokumentu, může uplatňovat i jiná práva, která se mohou v jednotlivých státech a zemích lišit, se zřetelem na výjimky nebo uplatnění implicitních záruk, náhodných nebo následných škod a opravy a výměny. Proto se na Vás nemusí vztahovat omezení a vyloučení uvedená v této záruce.
 • Blahopřejeme Vám k Vašemu nákupu. Věříme, že budete s výrobkem společnosti Samsonite a s výhodami časově omezené celosvětové záruky spokojeni.